Teknologigruppen

Teknologigruppen i Buddysamarbeidet rådgir styret i teknologiske spørsmål. Forslag til endringer i Buddyløsningen vurderes av teknologigruppen som sender sin anbefaling til styret for avgjørelse.

Teknologigruppen består av:

 

Teknologigruppa kan nås på adressen tg@buddysamarbeidet.no