Styret

Styret består av personer valgt av Representantskapet for Vigo IKS.

Styret består av:

  • Arly Hauge, Vest-Agder fylkeskommune
  • Bekka Skaasheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Bjørn Marthinsen, Oslo kommune
  • Per Magne Aadnøy, Akershus fylkeskommune
  • Marthe Røst, Nordland fylkeskommune

Vararepresentanter:

  • Sissel Øverdal, Hordaland fylkeskommune
  • Liv Føre, Troms fylkeskommune

Styret kan kontaktes på adressen post@vigodrift.no

Vigo IKS

Daglig leder, Brynjulf Bøen brynjulf@vigodrift.no