Priser

Buddysamarbeidet har en årlig medlemsavgift som gir medlemmer tilgang til gjeldende versjon av Buddyløsningen og all videreutvikling mens man er medlem. Medlemsavgiften benyttes i sin helhet til videreutvikling og administrative kostnader i samarbeidet.  

Buddybrukere

Buddybrukere får tilgang til Buddyløsningen og møterett på samarbeidets årsmøte.

Buddybrukere betaler en årlig avgift mellom kr. 1 000,- og 10 000,- etter disse kriteriene:
  • Det settes et øvre tak på kontingent for Buddybruker på kr. 10 000,-
  • Det settes et grunnbeløp for deltakelse på kr. 1 000,-
  • I tillegg koster det kr. 2,- pr. elev basert på Kostratall fra SSB (tilgjengelig pr. mars).
  • Modell for beregning av kontingent for Buddybruker er fundert på at en Buddybruker er en skoleeier, som enten er en kommune, en fylkeskommune eller en administrativ enhet.
Prisliste for kommuner 2013: Buddybruker-prisliste2013.pdf
Prisliste for kommuner 2012: Buddybruker-prisliste2012.pdf
Prisliste for kommuner 2011: Buddybruker-prisliste2011.pdf
Prisliste for kommuner 2010: Buddybruker-prisliste2010.pdf
Prisliste for kommuner 2009: Buddybruker-prisliste2009.pdf
 

Buddypartnere

Buddypartnere får tilgang til Buddyløsningen og stemmerett på samarbeidets årsmøte og er valgbare til samarbeidets styre.

Buddypartnere betaler en årlig avgift på kr. 10 000,-