Organisering

 

Se vedtektene for detaljert informasjon om hvordan samarbeidet er organisert.