Om Buddysamarbeidet

Buddysamarbeidet er et samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner om en løsning for identitetsforvaltning basert på Microsoft Forefront Identity Manager (FIM).

Vigo IKS eier i dag samarbeidet og har ansvar for drift, utvikling og forvaltning.

Samarbeidet eier og forvalter programvare, dokumentasjon og lisens knyttet til Buddyløsningen. Samarbeidet forvalter ikke tredjeparts programvareløsninger som er nødvendige for eller integrert med programvaren i Buddy.

Det er viktig å være klar over at Buddysamarbeidet ikke er en kommersiell aktør, men et ideelt samarbeid basert på at medlemmene tar produktene som de er eller velger å være med å bidra til utviklingen.