Om Buddyløsningen

Buddyløsninga består av følgende moduler/komponenter:

 • FIM-agent for ABC Enterprise formatet. Agenten leser inn xml-filer på ABC Enterprise format fra det skoleadministrative systemet eller et annet kildesystem.
 • FIM-agent for Metakatalog. Hjelpedatabase som bl.a inneholder konfigurasjon for Buddyløsninga.
 • FIM-agent for Active Directory. Vedlikeholder brukere og grupper i AD. Denne agenten støtter også opprettelse av Exchange-kontoer for Exchange 2003 og 2007.
 • FIM-agent for Feide-katalogen. Vedlikeholder brukere, skoler og organisasjon i Feide-katalogen. Feide-katalogen benytter ADAM som katalogtjeneste.
 • FIM-agent for eksport til Fronter (kan ikke brukes hvis man benytter fraværsføring i Fronter).
 • Webapplikasjon for utskrift av brukernavn og førstegangspassord.
 • Objektklasser i FIM tilpasset løsningen.

Teknisk skisse av komponentene i Buddyløsningen

 

Gjeldende versjon av Buddyløsningen er Buddy 4.0 fra juni 2011.

Det er følgende systemkrav til Buddyløsninga:

 • Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
 • Microsoft SQL Server 2008 eller høyere
 • Microsoft Exchange 2003, 2007 eller 2010
 • Microsoft Active Directory på Windows 2000, 2003, 2008, 2008 R2
 • Active Directory Application Mode (ADAM) med servicepack 1 eller AD LDS
 • Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 eller høyere
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Skoleadministrativt system må levere data på ABC Enterprise format (dette inngår ikke i Buddy)

Buddymedlemmer kan selvsagt utvikle andre management agenter til andre kilder og fagsystemer alene eller i samarbeid med andre.