Arbeidsversjon av PIFU-IMS

Buddysamarbeidet og IKT-senteret har arbeidet med et nytt XML-format for overføring mellom kildesystemer. Anbefaler alle å ta en titt på denne og komme med tilbakemeldinger her:

http://iktsenteret.no/ressurser/pifu-ims-arbeidsversjon-2011-12-07#.UQpY...

Buddy versjon 4.2 kommer til å ha agent som leser dette formatet. Agenten kan leve side om side med ABC-Enterpriseagenten. Etter hvert fases ABC-Enterprise helt ut.