Buddy 4 tilgjengelig for testing

Versjon 4 ligger nå i en beta for testing under "Dokumenter".