Flytting av gammel prosjektweb

Flyttingen av Buddysamarbeidets gamle prosjekt web er nå gjennomført. "Buddysamarbeidet.no" har nå en åpen og en lukket del. Tilgang til den lukkede delen krever medlemskap i Buddysamarbeidet. Medlemmer som trenger tilgang til medlemsdelen av Buddyweben kan kontakte web@buddysamarbeidet.no. Spørsmål om medlemskap rettes til styret som nås på post@buddysamarbeidet.no.