Buddy versjon 5

Det har kommet nye krav og føringer som ikke er dekket av dagens løsning. For å møte disse behovene er det igangsatt et prosjekt med følgende målsetning:

Å få på plass prosesser og rutiner som gjør at fylkeskommunene kan styre identiteter til alle sine brukere, både ansatte og elever, på en hensiktsmessig måte. Å få på plass en teknisk løsning som tilfredsstiller dette behovet og som tilfredsstiller nye krav og nasjonale føringer.

Løsningen vil støtte nye krav fra FEIDE og det nye skoleadministrativtsystemet, Visma Flyt Skole, som fylkeskommunene skal ta i bruk.

Løsningen vil bli utviklet med Microsoft Indentity Manager versjon 2015. Kode vil bli skrevet i C#.

Hvilke endringer vil komme i neste versjon:Les mer

Om Buddysamarbeidet

Buddysamarbeidet er et samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner om en løsning for identitetsforvaltning basert på Microsoft Forefront Identity Manager (FIM).

Vigo IKS eier i dag samarbeidet og har ansvar for drift, utvikling og forvaltning.

Samarbeidet eier og forvalter programvare, dokumentasjon og lisens knyttet til Buddyløsningen. Samarbeidet forvalter ikke tredjeparts programvareløsninger som er nødvendige for eller integrert med programvaren i Buddy.

Det er viktig å være klar over at Buddysamarbeidet ikke er en kommersiell aktør, men et ideelt samarbeid basert på at medlemmene tar produktene som de er eller velger å være med å bidra til utviklingen. 

Forbedring av dokumentasjonen

TG har jobbet en god stund med å gjøre om dokumentasjonen til et mer dynamisk format. Alt skrives nå i Markdown, et Wiki-liknende tekstformat, og konverteres til HTML. De genererte HTML-sidene overføres fra Coderesort til buddysamarbeidet.no/docs/ når oppdateringer gjøres.

Fordelene med dette er

  • Vi får all dokumentasjonen på ett sted via web
  • Vi kan spore endringene enkelt i kildekode-treet/Coderesort

Vi vet at det er et stykke igjen til perfekt dokumentasjon, men håper dere er enige i at dette er et godt stykke i riktig retning. Utviklere vil få krav om å dokumentere direkte i Markdown framover.

Forøvrig vil vi gjerne ha hjelp med forbedringer i form av innspill eller konkret skriving.Les mer

Status utvikling av 4.2

NDS har nå fått ferdig testfil fra IST og jobber med Management Agenten til FIM/Buddy. De estimerer ca 2 uker til å få denne ferdig.

 Teknologigruppa

Arbeidsversjon av PIFU-IMS

Buddysamarbeidet og IKT-senteret har arbeidet med et nytt XML-format for overføring mellom kildesystemer. Anbefaler alle å ta en titt på denne og komme med tilbakemeldinger her:

http://iktsenteret.no/ressurser/pifu-ims-arbeidsversjon-2011-12-07#.UQpY...

Buddy versjon 4.2 kommer til å ha agent som leser dette formatet. Agenten kan leve side om side med ABC-Enterpriseagenten. Etter hvert fases ABC-Enterprise helt ut.

Syndiker innhold