Hvordan bli medlem

For å bli medlem i Buddysamarbeidet må vi ha en skriftlig bekreftelse på at dere ønsker å delta i samarbeidet.

Innmelding må gjøres av den enkelte kommune (selv om dere skal ha en felles installasjon). Bekreftelsen må inneholde navn på virksomhet (fylkeskommune eller kommune), fakturaadresse og kontaktperson. Skjemaet må undertegnes av en person med signatur fullmakt.

Når man melder seg inn, er det implisitt at lisensavtalen aksepteres. Det er derfor ikke nødvendig å underskrive lisensavtalen i tillegg til å signere innmeldingsskjemaet.

Innmelding i Buddysamarbeidet må skje senest når Buddy settes i produksjon på en skole/kommune. Ved kommunesamarbeid meldes kommunene inn etterhvert som hver kommune tar Buddy i bruk.

Benytt dette skjemaet: Innmelding-Buddybruker.pdf

Bekreftelsen sendes til post@buddysamarbeidet.no