Ved eksport fra MIIS agent Buddy Eksport MA får jeg feilmeldinger av typen CD-error

Se denne artikkelen http://support.microsoft.com/kb/935356 
 
Ta kontakt med Permier Support for å motta Hotfix.