Hvordan melde inn behov for endringer i Buddy?

Behov for ny funksjonalitet i Buddy eller behov for feilretting meldes til styret i Buddy ved post@buddysamarbeidet.no . Styret tar stilling til om innmeldte behov skal innføres i Buddy og iverksetter eventuell bestilling hos leverandør.
 
Merk at det kun er bestillinger gjort av Buddy-styret som vil inngå i Buddyløsningen. Spesialtilpasninger som gjøres i Buddy av den enkelte deltaker må vedlikeholdes på egen regning.