Hvordan blir jeg partner i Buddysamarbeidet?

Skoleeiere i norsk grunnopplæring kan søke om å bli Buddypartner. Opptak som Buddypartner gjøres av årsmøtet med simpelt flertall etter innstilling fra styret. Se forøvrig vedtektene til Buddysamarbeidet for ytterligere informasjon.
 
Søknad om å bli Buddypartner sender til styret.