Hva inngår i Buddy?

Buddyløsninga består av følgende moduler/komponenter:
  1. Webapplikasjon for utskrift av brukernavn og førstegangspassord.
  2. ILM agent for ABC Enterprise formatet. Agenten leser inn xml-filer på ABC Enterprise format fra det skoleadministrative systemet.
  3. ILM agent for Metakatalog. Hjelpedatabase som bl.a inneholder konfigurasjon for Buddyløsninga.
  4. ILM agent for Active Directory. Vedlikeholder brukere og grupper i AD.
  5. ILM agent for Feide-katalogen. Vedlikeholder brukere, skoler og organisasjon i Feide-katalogen. Feide-katalogen benytter ADAM som katalogtjeneste.

Prinsippskisse for Buddy: