Hva er Buddy?

I forbindelse med innføring av Feide er Buddy er utviklet som et brukeradministrativt system for å etablere en løsning for identitetsforvaltning.  
 
Samarbeidet skal eie og forvalte programvare, dokumentasjon og lisens knyttet til Buddyløsningen. Samarbeidet forvalter ikke tredjeparts programvareløsninger som er nødvendige for eller integrert med programvaren i Buddy.
 
Les mer i Vedtektene her.