% Systemdokumentasjon av databasen dbMetakatalog som benyttes i Buddysamarbeidets metakatalog løsning % Versjon 4.0

1 Introduksjon

Dokumentet vil beskrive databasen dbMetakatalog i detalj. Ved utarbeidelse av dokumentet er Microsoft SQL server 2005 benyttet. For informasjon om hvilke Microsoft SQL server versjoner som støtter de ulike ILM/FIM versjonene anbefales det å lese kravspesifikasjonen til det aktuelle produktet.

Når det i dokumentet refereres til mapper så menes det, om ikke annet er beskrevet, mapper som ligger i katalogen ’Buddy Version 4.1’.

2 Database

Til Buddyløsningen er det utviklet en database kalt dbMetakatalog. Dette er en Microsoft SQL Server database. Denne databasen innholder bl.a. tabeller dedikert for management agentene METAKATALOG MA og MANUELL MA. I tillegg inneholder databasen hjelpetabeller som benyttes av koden til de forskjellige extensionene som er utviklet for metakatalogløsningen, samt webløsningen Buddysamarbeidet brukeradministrasjonsweb. I tabell listingen er primærnøkler angitt med * (stjerne) foran feltnavnet.

 1. Tabeller
  1.1 Tabellen tblBadUsernames
  Beskrivelse: Denne tabellen benyttes for å angi stygge ord som skal erstattes med annen tekst.
  Formål: Benyttes for å forhindre at, hele eller deler av, et generert brukernavn inneholder uheldige ord.
  Feltnavn Datatype Lengde Defaultverdi Tillat NULL Beskrivelse
  *ID numeric Nei Unik autogenerert ID
  BadUsernamePart nvarchar Nei Del av stygt brukernavn
  ReplaceWith nvarchar Nei Erstatning for del av stygt brukernavn

  1.2. Tabellen tblBrukernavnHistorikk
  Beskrivelse: Denne tabellen benyttes for å lagre brukernavn historisk.
  Formål: Benyttes for å lagre brukernavn som er benyttet I tabellen lagres også personid som er knyttet til brukernavnet slik at det kan gjennbrukes ved en senere anledning når en person slutter og begynner igjen.
  Feltnavn Datatype Lengde Defaultverdi Tillat NULL Beskrivelse
  *PersonID nvarchar 50 Nei Personnummer til bruker
  Brukernavn nvarchar 50 Nei Brukernavn til bruker
  DatoTid datetime getdate() Ja Når posten ble registrert

Ikke ferdig...