1 Hvordan overføringen til Fronter fungerer

Buddy bruker en egen management agent (MA) i MIIS for å eksportere data til Fronter. Selve overføringen skjer via web services ved bruk av sikker http (https). Det benyttes IMS Enterprise formatet i overføringen. Etter at Fronter management agenten har overført data til Fronter web service så vil det være en synkroniseringsmotor hos Fronter som vil legge inn dataene i Fronter bygningen. Denne synkroniseringsmotoren kjører normalt hver time. Det vil derfor ta noe tid fra Fronter management agenten har kjørt til man ser data i Fronter bygningen. (For detaljert informasjon om dette, kontakt Fronter).

Det vil automatisk bli laget følgende struktur i Fronter ved overføring av data:

<Organisasjon>
<Skole>
  06 Importerte grupper
    Ansatte ved <skole>
    Elever ved <skole>
    Lærere ved <skole>
    Elevgrupper
      <klassegruppe 1>
      <klassegruppe 2>
    Faggrupper
      <faggruppe 1>
      <faggruppe 2>
    Faglærergrupper
      <faglærergruppe 1>
      <faglærergruppe 2>
    Basisgrupper
      <basis kontaktgruppe 1>
      <basis kontaktgruppe 2>
    Kontaktlærergrupper
      <kontaktlærergruppe 1>
      <kontaktlærergruppe 2>`

2 Begrensninger i Fronter management agenten

I denne versjonen av Buddy er det følgende begrensninger:

3 Konfigurasjon av Fronter

Før data kan overføres til Fronter må Fronter bygningen konfigureres til å motta data. Konfigurasjon av Fronter gjøres av support/integrasjonsteamet hos Fronter. Ved bestilling av dette fra Fronter oppgis det at man skal ha integrasjonsoppsett for Buddy. Etter Fronter support/integrasjonsteamet har gjennomført oppsettet vil de returnere følgende data som skal brukes i oppsettet av Fronter management agenten i MIIS:

Merk at i konfigurasjonsoppsettet for Buddy må verdien for attributtet ”datasource” angi hvilket kildesystem som henter ut data. Denne verdien må også være unik for hver Buddy-eksport som settes opp.

Det er mulig å konfigurere integrasjonsoppsettet for Fronter slik at det automatisk opprettes rom. Dette må bestilles fra Fronter.

4 Konfigurasjon av Fronter management agent i MIIS

For konfigurasjon av Fronter management agenten i MIIS henvises det til avsnittet "FRONTER IMS MA" i Installasjonsveiledning Buddy.