Installasjonsveiledninger

Buddy (Versjon 4.1)

Buddy oppgradering versjon 4.0 til 4.1 (Versjon 4.1)

FIM2010 (Versjon 4.0)

Fronter (Versjon 4.1)

Feide (Versjon 4.0)

Buddy brukeradministrasjonsweb (Versjon 4.0)

Systemdokumentasjon

Database (Versjon 4.0)

MIIS-ILM-FIM (Versjon 4.0)

HTMLfiler

Brukerveiledninger

Buddy brukeradministrasjonsweb (Versjon 4.1)

Database (Versjon 4.1)

MIIS-ILM-FIM (Versjon 4.0)

Hvordan jobbe med SVN

https://www.coderesort.com/p/buddy/wiki/jobbemedkode (En oversikt)

Detalj (Mer om SVN og TortoiseSVN)